O NAS

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Gmin i Powiatów ustanowiona została aktem notarialnym z dn. 31.05.2010 r. i Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi – KRS nr 0000363894 z dn. 31.08.2010 r.
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami tworząc Przedstawicielstwa.
Fundacja, może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych.

Celem Fundacji jest:

  1. Rozwój infrastruktury Gmin i Powiatów
  2. Działalność naukowa, edukacyjna oraz oświatowo-wychowawcza, użyteczna społecznie i gospodarczo w zakresie popularyzowania sportu i rekreacji
  3. Realizacja projektów edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych aktywizujących dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców regionów, gmin i powiatów.
  4. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz nawiązywanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy środkowo-wschodniej
  5. Rozwój i wspieranie nowatorskich inicjatyw technologiczno-gospodarczych małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gmin i powiatów.
  6. Działalność charytatywna.

Jesteśmy organizacją pozarządową, która ma za zadanie, zgodnie z wolą fundatora, czynnie uczestniczyć w życiu codziennym budując wspólnie z innymi osobami, organizacjami pozarządowymi społeczeństwo obywatelskie.
Nazwa Fundacji nie jest przypadkowa, gdy z w naszych szeregach pragniemy uaktywniać osoby, firmy, instytucje, urzędy w budowanie szerokiej, nowoczesnej infrastruktury.

Nakreślone cele będziemy realizować m.in. w zakresie:

  1. Organizowania i finansowania konferencji, szkoleń, kursów
  2. Wspieranie finansowo i organizacyjnie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
  3. Tworzenie własnych ośrodków przedszkolnych, edukacji pozaszkolnej, ośrodków leczniczo-opiekuńczych, domów opieki oraz miejsc hotelowych krótkotrwałego zakwaterowania
  4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 

UWAGA!!! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności | Rozumiem